Functieomschrijving – Description de l’emploi

We zijn op zoek naar een getalenteerde, pragmatische projectmanager die de directe link vormt tussen de verkoopafdeling en onze professionele diensten. Als projectmanager heeft u de professional die verantwoordelijkheid voor het toezicht op de toevoeging van nieuwe services en technologie aan de bedrijfsactiviteiten en bent u het enige aanspreekpunt voor de klant.

U bent verantwoordelijk voor het toezicht op verschillende projecten voor de duur van het proces, wat betekent: planning, kwaliteit en budget.

U begint met vergaderingen met de IT-architecten, verkopers en andere professionals om meer te weten te komen over de behoeften van de klanten.

Daarna ontwikkel je een meer specifiek plan. Je ontwikkelt nieuwe strategieën en je ontwikkelt een relateerproces terwijl je rekening houdt met alle operaties van een organisatie.

Je zorgt ervoor dat een project op tijd en binnen het budget wordt voltooid. U houdt toezicht op het project om ervoor te zorgen dat het gewenste resultaat en de gewenste resultaten worden behaald, dat de meest efficiënte middelen worden gebruikt en dat aan de verschillende betrokken belangen wordt voldaan. De klantervaring is in het hele proces van het grootste belang.

*********************************

Nous recherchons un chef de projet talentueux et pragmatique, qui constitue le lien direct entre le département des ventes et nos services professionnels. En tant que chef de projet, vous êtes un professionnel responsable de la supervision de l’ajout de nouveaux services et technologies aux activités de l’entreprise et vous êtes le point de contact unique du client.

Vous êtes responsable de la supervision de plusieurs projets pendant toute la durée du processus, ce qui signifie planification, qualité et budget.

Vous commencez par rencontrer les architectes informatiques, les commerciaux et d’autres professionnels pour connaître les besoins des clients.

Ensuite, vous développez un plan plus spécifique. Vous développez de nouvelles stratégies et vous développez un processus de relation en tenant compte de toutes les opérations d’une organisation.

Vous vous assurez qu’un projet est terminé dans les délais et dans les limites du budget. Vous supervisez le projet pour vous assurer que le résultat souhaité et les produits livrables sont atteints, que les ressources les plus efficaces sont utilisées et que les différents intérêts en jeu sont satisfaits. L’expérience client est au cœur du processus.

Profielomschrijving – Connaissances et Compétences

Detecteren van de behoeften van de klant

– Een interne meeting voorbereiden om het proces op te starten

– Een kick-off-vergadering voorbereiden en opzetten bij de klant

– Opstellen van een implementatieplan

– Akkoord krijgen over projectdoelstellingen

– Advies geven over het beheer van projecten

– Organisatie en planning van de mensen die aan het project werken

– Opvolging van elke fase van het project

– Risicobeheer uitvoeren

– Verificatie van de service level agreements

– Toezien op de boekhouding, kostenberekening en facturering

– Planning van de vergaderingen met de klant

– U bent het enige aanspreekpunt voor elk project

– Zorgen voor de klanttevredenheid

– Controle op de tevredenheid na het einde van het project

– Werven van specialisten en onderaannemers

Technische kennis :

– Engineering / ICT-achtergrond

– Expertniveau in het Nederlands en het Frans

Competenties :

– Organisatorische vaardigheden

– Interpersoonlijke vaardigheden

– Communicatie en commercieel bewustzijn

– Teamvaardigheden, motiveren van mensen

– Analytische vaardigheden

– Mogelijkheid om mensen te motiveren

– Management- en leiderschapsvaardigheden

*********************************

Vos principales responsabilités sont :

 • Détecter les besoins du client
 • Préparer une réunion interne de lancement
 • Préparer et organiser une réunion de lancement chez le client
 • Mettre en place un plan de mise en œuvre
 • Accord sur les objectifs du projet
 • Fournir des conseils sur la gestion de projets
 • Organisation et planning des personnes travaillant sur le projet
 • Suivi de chaque étape du projet
 • Gestion des risques
 • Vérification des contrats de niveau de service
 • Superviser la comptabilité, l’établissement des coûts et la facturation
 • Planifier les rencontres avec le client
 • Vous êtes le point de contact unique de chaque projet
 • S’occuper de la satisfaction du client
 • Contrôle de la satisfaction après la fin du projet
 • Recrutement de spécialistes et de sous-traitants

Connaissances techniques :

 • ICT Engineering
 • Bonne connaissance du néerlandais et anglais

Les compétences :

 • Compétences organisationnelles
 • Compétences interpersonnelles
 • Communication et sensibilisation commerciale
 • Compétences de travail en équipe, motiver les gens
 • Compétences analytiques
 • Capacité à motiver les gens
 • Compétences en gestion et en leadership

Ons aanbod – Notre offre

 • Een unieke kans om uw talenten in te zetten in de boeiende en dynamische wereld van GIS;
 • Interne vormingen
 • Een aangename werkomgeving in een jong, dynamisch en groeiend bedrijf;
 • Extra legale voordelen;
 • 32 vakantiedagen (20 vakantiedagen en 12 dagen compensatie 40-uren week).

Ben je klaar om deze uitdaging aan te gaan?

Stuur ons je motivatie per e-mail of per brief (met je curriculum en je foto) naar jobs@esribelux.com of Esri Belux, Nerviërslaan 54, 1780 Wemmel. In uw motivatie kunt u uw verwachtingen over de inhoud van de baan, de bedrijfscultuur en het salaris noemen.

*********************************

 • une opportunité unique de déployer vos talents dans le monde captivant et dynamique des SIG;
 • formations internes;
 • un environnement de travail agréable dans une entreprise jeune, dynamique et en croissance;
 • avantages extra-légaux;
 • 32 jours de congé (20 jours de vacances et 12 jours de compensation pour une semaine de travail de 40).

Êtes-vous prêt à accepter ce défi? 

Envoyez-nous votre motivation par e-mail ou par lettre (avec votre curriculum et votre photo) à jobs@esribelux.com ou à Esri Belux, Nerviërslaan 54, 1780 Wemmel. Dans votre motivation, vous pouvez mentionner vos attentes concernant le contenu du travail, la culture de l’entreprise et le salaire.

Industry

Information Technology & Services

Employment Type

Full-Time