Functieomschrijving- Description de l’emploi

Esri BeLux helpt klanten om het beste resultaat te halen uit de Geografische Informatie Systemen (GIS) van ESRI. Het gaat om het gebruik van kaarten en geografische analyse in allerlei toepassingen; onze klanten zijn zowel overheden (gemeenten, steden, ministeries, overheidsbedrijven…) als privébedrijven (industrie, immobiliën, dienstenbedrijven, … ).

Voor deze producten hebben we een professional services team dat de klanten ondersteunt bij dagelijks gebruik, vragen of problemen enerzijds, en anderzijds met implementaties, analyses, de roadmap van het ESRI platform bij de klant verder uitstippelt.

Als junior technical architect begin je bij het team dat onze klanten ondersteunt bij dagelijks gebruik. De taken in dit team zijn breed, en gaan van het opzetten van webinars, onderhouden van user communities over het helpen met vragen over hoe men de software installeert, gebruikt tot het helpen bij technische problemen. Binnen dat team richt jij je vooral op de klanten die technische begeleiding nodig hebben.

 • Je leert in snel-tempo alle mogelijkheden van onze software en de beste manier om onze klanten verder te helpen met hulp van onze supportmiddelen in zowel de België-Luxemburg organisatie als het internationaal ESRI netwerk.
 • Je ontvangt (telefoon, email, nota’s…) en beheert de IT-gerelateerde supportaanvragen van onze klanten, lost ze zelf op waar mogelijk en je krijgt hulp van 3de-lijnsexperten waar nodig.
 • Je werkt in een boeiende, sterk groeiende en internationale wereld van kaart-toepassingen en geografische data-analyse, en draagt vanuit ons services team je steentje bij om te tonen wat allemaal mogelijk is met onze krachtige producten.
 • Je helpt bij het installeren, configureren en onderhouden van onze applicaties op dedicated servers en in de cloud.
 • Geleidelijk aan teken je ook de IT-architectuur en doe je de dimensionering
 • Je staat geleidelijk ook mee in voor de IT-opleidingen:
  • Je geeft opleidingen over installatie en configuratie van de Esri GIS-technologie
  • Je wordt gevraagd om samen te werken bij de ontwikkeling van nieuw cursusmateriaal (syllabus, tutorials, audio-visuele ondersteuning, …)
 • Je geeft consultancy of coaching op afstand aan onze klanten;
 • Als Technical Architect zal je samenwerken met een zeer getalenteerde groep GIS-ontwikkelaars en -analisten. Je werkt ook samen met de projectmanager in alle klantenbetrokkenheid.
 • Je kan doorgroeien naar een Technical Architect rol om onze klanten te ondersteunen en coachen bij uitdagende projecten.

*********************************

Esri BeLux aide les clients à tirer le meilleur parti des systèmes d’informations géographiques (SIG) d’Esri. Cela concerne l’utilisation de cartes et d’analyses géographiques dans toutes sortes d’applications. Nos principaux clients sont des gouvernements (municipalités, villes, ministères, entreprises publiques …) et des entreprises privées (industrie, immobilier, sociétés de services, etc.)

Pour ces produits, nous avons une équipe de « Professional Services » qui assiste les clients durant l’utilisation quotidienne, en cas de questions ou de problèmes.  D’autre part l’équipe donne de l’assistance pendant l’implémentation, les analyses et le déploiement de la feuille de route liée à la plate-forme Esri.

En tant qu’Architecte IT Junior, vous démarrez au sein de l’équipe qui accompagne nos clients dans leur utilisation quotidienne. Les tâches de cette équipe sont vastes et vont de la création de webinaires à la gestion des communautés d’utilisateurs, répondre aux questions relatives à l’installation du logiciel, en passant par la résolution de problèmes techniques. Au sein de cette équipe vous vous concentrez principalement sur les clients qui ont besoin d’une assistance technique.

 • Vous apprenez rapidement toutes les possibilités de notre logiciel et les meilleurs moyens d’assister nos clients, tant dans l’organisation belgo-luxembourgeoise que sur le réseau international d’Esri.
 • Vous recevez (téléphone, e-mail, notes etc.) et gérez les demandes d’assistance de nos clients au sujet de SIG, vous les résolvez dans la mesure du possible et les transmettez à des experts de troisième ligne si nécessaire.
 • Vous travaillez dans un monde fascinant, international en croissance rapide d’applications cartographiques et d’analyse de données géographiques. Vous contribuez à la démonstration des possibilités de nos produits performants avec  notre équipe « Professional Services ».
 • Vous participez à l’installation, configuration et la mise à jour de nos applications sur des serveurs dédiés et dans le cloud.
 • Progressivement, vous dessinez également l’architecture informatique et vous faites le dimensionnement de ce dernier.
 • Progressivement, vous seriez amené à donner des formations spécialisées sur l’installation et la configuration de la technologie SIG d’Esri.
 • Vous serez invité à collaborer à la rédaction de nouveaux supports de cours (syllabus, tutoriels, support audio-visuel, etc.)
 • Vous procurez des conseils ou du coaching à nos clients à distance.
 • En tant qu’architecte technique, vous collaborez avec un groupe de développeurs-analystes SIG très talentueux. Vous contribuez aux relations clients en collaboration avec notre chef de projet.
 • A terme, vous pouvez évoluer vers un rôle de Architecte IT Senior afin de soutenir et d’accompagner nos clients au fil de leurs projets ambitieux.

 

 

Profielomschrijving – Description du profil

 • Je hebt een master diploma in computerwetenschappen.
 • Je hebt een grondige kennis van een verscheidenheid aan softwaretoepassingen, zoals PowerShell, IIS, SQL Server en Windows Server, Chef voor Microsoft Windows, Linux, Apache, Jboss, Oracle DB, Ansible, meerlaagse oplossingen, protocolovergang, cloud infrastructuur, virtualisatie, SaaS, …
 • Verder ben je goed op de hoogte van serverinfrastructuren, load balancing , failover en hoge beschikbaarheid, omgevingsisolatie, horizontale scaling, netwerktopologie, probleemoplossing, audit, ontwerp en implementatie.
 • Je kan vloeiend zakelijke, functionele en technische documentatie en / of analyses schrijven.
 • Je hebt de mogelijkheid om hele heterogene architecturen te begrijpen en een gedetailleerd overzicht te krijgen.
 • Als Technical Architect werk je gestructureerd en georganiseerd.
 • Je hebt Nederlands of Frans als moedertaal, je bent vlot in de andere landstaal en in het Engels.
 • Je werkt net zo efficiënt in een team als zelfstandig.
 • Je bent leergierig en houdt van afwisseling: je komt terecht in een wereld waar je dagelijks bijleert en telkens nieuwe toepassingen ziet.
 • Klantgerichtheid en kwaliteit zijn je topprioriteiten. Daarom communiceer je vlot met je collega’s en de klanten.

*********************************

 • Vous disposez d’un Master en informatique.
 • Vous avez une connaissance approfondie de diverses applications logicielles, telles que PowerShell, IIS, SQL Server et Windows Server, Chef pour Microsoft Windows, Linux, Apache, JBoss, Oracle DB, Ansible, solutions multicouches, transition de protocole, infrastructure cloud, virtualisation, SaaS, etc.
 • De plus, vous avez une bonne connaissance des infrastructures de serveur, équilibrage de charge, basculement et haute disponibilité, de l’isolation de l’environnement, de la mise à l’échelle horizontale, de la topologie du réseau, la résolution de problèmes, de l’audit, de la conception et de l’implémentation.
 • Vous pouvez rédiger aisément de la documentation et/ou des analyses commerciales, fonctionnelles et techniques.
 • Vous avez la capacité de comprendre des architectures hétérogènes entières et d’obtenir une vue d’ensemble détaillée.
 • En tant qu’architecte IT Junior, vous travaillez de façon structurée et organisée.
 • Le français ou le Néerlandais est votre langue maternelle et vous vous exprimez couramment dans l’autre langue nationale et en Anglais.
 • Vous travaillez aussi efficacement en équipe que de manière autonome.
 • Vous avez envie d’apprendre et vous aimez la diversité. Vous rejoignez un monde où vous apprenez tous les jours et où vous découvrez de nouvelles applications en permanence.
 • L’orientation client et la qualité sont vos priorités absolues. Vous communiquez avec aisance avec nos clients et vos collègues.

Ons aanbod – Notre offre

 • Een unieke kans om je talenten te ontplooien in de boeiende en veelbelovende GIS-wereld;
 • Doorgroei naar Senior IT Architect
 • Interne opleidingen, met kansen om een Esri-certificaat te behalen;
 • Een aangename werksfeer binnen een jong, dynamisch en sterk groeiend bedrijf;
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering);
 • 32 vrije dagen (20 dagen vakantie + 12 dagen compensaties voor een 40-urige week)

Zie jij deze uitdaging bij Esri Belux  te Wemmel  wel zitten? Solliciteer dan naar : jobs@esribelux.com.

*********************************

 • Une chance unique de développer vos talents dans l’environnement passionnant du SIG.
 • Evolution possible vers Architecte IT Senior.
 • Un programme de formation interne, l’opportunité d’obtenir un certificat Esri.
 • Une ambiance agréable au sein d’une entreprise jeune, dynamique et en pleine croissance.
 • Nous proposons un package compétitif comprenant des titres-repas, une assurance hospitalisation.
 • 32 jours de congé (vacances et jours de compensation pour une semaine de travail de 40h).

Tenté de relever ce défi chez Esri Belux à Wemmel ?

Alors postulez à l’adresse e-mail suivante : jobs@esribelux.com

Industry

Information Technology & Services

Employment Type

Full-Time

Wat zijn de voordelen van een webinar?

U verlies geen tijd, u volgt immers de webinar van achter u computer.

Geen reiskosten en verblijfkosten.

Deelname is gratis, je hebt enkel een computer en een internet connectie nodig.