Wat zijn XYZ tile layers?

XYZ tile layers zijn lagen met tiles die zich bevinden op een server en beschikbaar worden gesteld voor het publiek. In tegenstelling tot de WMTS die de OGC standaard volgen, zijn de XYZ tile layers de de facto OpenstreetMap standaard. De tiles zijn PNG afbeeldingen, worden beschikbaar gesteld via een webserver, en de toegang wordt geregeld met een specifieke URL (formaat: https://…/Z/X/Y.png).

Enkele voorbeelden van XYZ tile layers zijn de historische kaarten van België die worden aangeboden door NGI. Deze kunnen worden teruggevonden op de website Cartesius, waar ze ook direct beschikbaar zijn in een ArcGIS Online omgeving. Ze volgen allemaal het URL formaat hieronder, en moeten ook zo worden toegevoegd. In dit artikel belichten we hoe u deze XYZ tile layers kan toevoegen aan uw ArcGIS software.

“https://www.ngi.be/tiles/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__450/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}”

Mocht u daarnaast ook zelf aan de slag willen gaan met het publiceren van uw eigen tile layers, kan u ook de tile layers in het Esri formaat publiceren en delen met uw publiek. Aangezien tile layers bestaan uit meerdere samengevoegde afbeeldingen of vector data bestanden, zijn ze perfect voor het snel en eenvoudig visualiseren van uw lagen. Ze worden ook heel vaak gebruikt voor de basiskaarten in ArcGIS software. Op het einde van dit artikel vind u enkele nuttige links.

Toevoegen van  XYZ Tile layer aan ArcGIS Online & ArcMap

Het toevoegen van een XYZ tile layer aan ArcGIS Online is sterk gelijkaardig aan het toevoegen van OGC services. In de Map Viewer, gaat u naar de optie Add layers from web. Vervolgens selecteert u de optie Tile Layer in het keuzescherm. Belangrijk hierbij is het correct invullen van de URL in hetzelfde formaat als het voorbeeld hierboven.

Daarnaast kunt u ook een titel en credits toevoegen, de omvang aangeven voor de laag en zelfs direct beslissen om deze als basiskaart toe te voegen aan de map. Eenmaal de laag is toegevoegd aan de kaart, kan u de map opslaan in ArcGIS Online. Hierdoor is deze kaart ook beschikbaar voor gebruik in ArcMap en ArcGIS Pro.

Add Layer from Web

Toevoegen van XYZ Tile Layer aan ArcGIS Pro

Er bestaat ook een methode om de XYZ tile layer rechtstreeks toe te voegen aan ArcGIS Pro. Deze functie is echter enkel beschikbaar vanaf versie 2.6. Hierbij opent u eerst een map in ArcGIS Pro, en selecteert u de optie Add data from Path. U voegt de URL toe van de XYZ tile layer die u graag wenst toe te voegen, opnieuw in precies hetzelfde formaat als het voorbeeld hierboven. Vervolgens zal deze toegevoegd worden als laag in de map, en kan u deze ook omzetten naar de basiskaart.

Add data from path - using local path

3 ways to contact the Esri BeLux Support Team


Email us at the following adress