Ontdek de mogelijkheden

Soms kan het handig zijn om een filter te toepassen op onze lagen, zodat we enkel specifieke data voor onze vraag gevisualiseerd krijgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld focussen op steden met meer dan 1 miljoen inwoners in een laag met de wereldsteden of enkel de commerciële zones in een laag met percelen. In dit artikel gaan we specifiek kijken naar het toepassen van filters op WFS lagen. Als voorbeeld nemen we een WFS die is aangeboden door de Vlaamse Overheid, waarbij we graag enkel de gemeente Gent willen visualiseren in plaats van alle gemeentes in Vlaanderen in de laag “Gemeente”:

https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VRBG/wfs?

We tonen 3 verschillende manieren om een filter toe te passen op een WFS laag in ArcGIS Pro, waarbij we gaan van de eenvoudigste methode tot een meer geavanceerde methode. Bij deze laatste is het handig om ook op de hoogte te zijn van de structuur van een WFS. De link op het einde van dit artikel geeft meer informatie over de structuur en de communicatie met WFS lagen.

1. Definition query WFS na toevoegen laag

De eenvoudigste methode is niet specifiek voor WFS lagen, maar kan ook op uw eigen feature lagen worden toegepast. Het gaat hier over het toevoegen van een definition query. Een definition query bestaat uit meerdere clausules die worden geschreven in de SQL syntax. Er kunnen meerdere definition queries worden aangemaakt, maar er kan er maar 1 op hetzelfde moment actief zijn.

Voor het toevoegen van een definition query op een WFS laag in ArcGIS Pro, moet u eerst de WFS toevoegen via Connections à New WFS Server. De WFS zal dan toegevoegd worden aan de folder Servers in de Catalog pane. Vervolgens kiest u één van de lagen en voegt deze toe aan uw map in ArcGIS Pro. Eenmaal de laag is toegevoegd, klikt u met de rechtermuisknop op de laag en selecteert u Properties. Daar vind u de tab Defintion Query terug, waarbinnen u meerdere definition queries kunt toevoegen. Om de filteren op de stad Gent voor de WFS laag van de Vlaamse Overheid, maakt u volgende query aan: «Where NAAM is equal to Gent».

WFS - Definition query

Deze eerste optie heeft echter het nadeel dat de filter pas wordt toegepast nadat de WFS is toegevoegd aan ArcGIS Pro. Indien we met grote datasets werken, willen we natuurlijk dat de filter al wordt toegepast van zodra de connectie met de WFS wordt opgezet zodat we niet teveel data moeten openen. Net zoals bij de communicatie met de WFS via de URL kunnen we daarvoor specifieke parameters toevoegen om tot een subset te komen.

2. CQL filter toevoegen bij connectie WFS

De beste specifieke parameter om toe te voegen is cql_filter. CQL is de query taal specifiek aangemaakt door OGC, en wordt geschreven in een vertrouwde tekst gebaseerde syntax. Bij de URL van de WFS wordt deze parameter op het einde van de WFS toegevoegd om te kunnen filteren tot op het niveau van de parameters in het attribuut tabel. Hetzelfde kan dus bekomen worden door deze parameter toe te voegen aan de Custom request parameters wanneer er een WFS server connectie wordt opgezet in ArcGIS Pro. Voor het voorbeeld van de WFS van de Vlaamse Overheid, voegen we dus de WFS toe door Connections à New WFS server te selecteren. Hier openen we echter de optie Custom request parameters en voegen we toe «cql_filter» toe als Parameter en «NAAM = ‘Gent’» als Value.

WFS - CQL filter

3. Filter op specifiek Feature ID

De laatste methode is heel gelijkaardig aan de vorige methode. We voegen enkel een andere specifieke parameter toe bij het opzetten van een WFS connectie in ArcGIS Pro. Deze parameter is FeatureID, de unieke ID voor elke feature in de WFS. Voor het voorbeeld van de Vlaamse Overheid, hebben de unieke ID voor de Feature « Gent » in de WFS laag « Gemeente » kunnen achterhalen: Refgem.203. We voegen dus de WFS weer toe via New WFS server, openen de Custom Request Parameters en voegen «FeatureID» toe als Parameter en «Refgem.203» toe als Value.

Deze methode is perfect als we op zoek zijn naar een unieke feature, en direct ook weet hebben van de ID voor deze feature. Echter is deze methode omslachtiger aangezien er hier eerst intern in de WFS zelf moet gezocht worden naar de FeatureID, voordat deze gebruikt kan worden. Meer informatie over het vinden van de FeatureID vind u in de link over communicatie met WFS.

WFS - Filter Feature ID

3 ways to contact the Esri BeLux Support Team


Email us at the following adress