U kunt de licenties converteren, maar u moet de gebruikers ervan op de hoogte stellen dat de offline licentie is geconverteerd en zij moeten hun licentie bijwerken voor gelijktijdig gebruik. Als u dit niet doet, leidt dit tot schending van de voorwaarden van de licentieovereenkomst.