Start ArcGIS Pro. Klik op de startpagina op Instellingen in de linkerbenedenhoek. Klik in de lijst met instellingen aan de linkerkant op Licenties. Klik op de pagina Licensing op Uw licentievoorwaarden configureren. Selecteer ArcGIS Online of ArcGIS Enterprise in het dialoogvenster Licensing volgens het type ArcGIS-organisatie waartoe u behoort. Vervang de URL van de huidige licentieportal door de URL van de nieuwe licentieportal en klik op OK. Start ArcGIS Pro opnieuw en log in.