Nee. Als u deze extensie niet hebt, kunt u nog steeds 3D-kaarten navigeren, autoriseren, bewerken en delen, die in ArcGIS Pro scènes worden genoemd. De ArcGIS 3D Analyst-extensie is alleen vereist voor het uitvoeren van 3D-analyse. Als u geoprocessing-tools wilt uitvoeren in de toolbox van 3D Analyst, hebt u de 3D Analyst-extensie nodig.