Geometrische netwerken zijn een alleen-lezen gegevensset in ArcGIS Pro. De mogelijkheid om netwerksystemen voor water, gas, elektriciteit, telecom, riool, stormwater en andere nutsvoorzieningen te beheren, modelleren en analyseren, is vervangen door het nutsnetwerk.