Wat is KLIP ?

KLIP is het Kabel- en LeidingInformatiePortaal. Het is een webtoepassing van AGIV en dient als uitwisselingsplatform tussen de planaanvragers en de kabel- en leidingbeheerders. Het KLIP-portaal heeft als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken en de bijhorende gevolgen voor de mens en het leefmilieu te voorkomen. Het KLIP laat toe de procedure efficiënter te maken door de uitwisselingsperiode te verkorten tot 7 werkdagen.

Esri BeLux kan u helpen

Esri BeLux heeft zowel voor de kabel- en leidingbeheerder als voor de planaanvrager diverse tools te beschikking om de interne werking en de synchronisatie met het KLIP-portaal optimaal te laten verlopen. Deze oplossingen bevatten zowel de KLIP-extensie, data omzetting, opmaak van de IMKL, abonnement om het volledige KLIP-beheer uit te voeren, geoportaal waar alle bekomen informatie kan beheerd worden,… Op de respectievelijke pagina van de planaanvrager of van de kabel- en leidingbeheerder vindt u hierover extra informatie.

Planaanvragen behandelen met ArcGIS

De doelgroepen van het KLIP portaal zijn divers. De planaanvrager is één van de betrokken partijen. Onder de planaanvrager worden alle opdrachtgevers van werken (openbare besturen, nutsbedrijven), aannemers van (openbare) werken, studiebureaus, particulieren verstaan die kabel- en leidinginformatie wensen op te vragen bij de kabel- en leidingbeheerders.

Planaanvraag creëren

ArcGIS for Desktop, van Esri, is de oplossing voor de planaanvrager. ArcGIS for Desktop biedt de mogelijkheid aan de planaanvrager een polygoon van de zone van de geplande werken in te tekenen. ArcGIS for Desktop laat de planaanvrager toe gemakkelijk de werfzone te digitaliseren. De Planaanvrager kan hierbij gebruik maken van alle beschikbare basiskaarten (GRB, orthokaarten, IGN,…) als van meer specifieke plannen van de werfzone. Eens de planaanvrager de werfzone intern gevalideerd heeft kan hij de polygoon opladen in een KLIP-compatibel formaat.

IMKL lezen en converteren

Eens de planaanvrager de nodige informatie van het KLIP-portaal ontvangen heeft, kan deze imkl ingelezen en geconverteerd worden in ArcGIS for Desktop naar een Esri formaat (shapefile, geodatabase, ….). Dit maakt het mogelijk om de informatie te integreren met andere cartografische bronnen van de werfzone. De Planaanvrager kan eigen documenten generen, voor de goede werking op de werk, gebaseerd op de ontvangen informatie van de KLB’s.

Door gebruik te maken van het ArcGIS platform, de documenten kunnen :

Op deze manier behoudt de planaanvrager een overzicht van alle bekomen informatie en kan deze op een optimale wijze beheerd worden.

Workshop

Om er voor te zorgen dat de planaanvrager deze zaken heel gemakkelijk kan uitvoeren organiseert Esri Belux verschillende workshops. U leert de workflow om KLIP DF te integreren in uw interne werking inzake Planaanvragen en op de werfzone.

Deze workshops duren een halve dag en worden voorzien op de volgende data:

  • Donderdag 15 oktober 2015
  • Donderdag 12 november 2015
  • Woensdag 9 december 2015

Mocht de planaanvrager coaching prefereren is dit ook mogelijk op een datum naar keuze.

Wenst u hierover meer informatie over de workshops, coaching of andere vragen omtrent KLIP DF aarzel niet om ons zeker te contacteren via info@esribelux.com of op het telefoonnummer 02 460 74 80

Volledig beheer tussen PA en het KLIP-portaal door Esri BeLux

Esri BeLux zorgt voor de opmaak van de polygoon van de zone van de geplande werken. Daarnaast worden ook de aangeleverde technische gegevens mee opgeladen op het KLIP-portaal. Eens de betrokken kabel- en leidingbeheerders de gevraagde informatie hebben aangeleverd aan het KLIP-portaal zorgt Esri BeLux voor de verwerking van de informatie naar een werkbaar formaat voor de planaanvrager.

Indien gewenst voorziet Esri BeLux ook voor een tool om de data beschikbaar te maken op het intern geo-portaal van de planaanvrager.

Waaier van GIS-oplossingen voor de Kabel- en leidingbeheerder

De doelgroepen van het KLIP-portaal zijn divers. De Kabel en leidingbeheerder is één van de betrokken partijen. Onder de kabel- en leidingbeheerder worden alle klassieke nutsbedrijven, openbare besturen (lokaal, gewestelijk, federaal) of andere organisaties die kabels of leidingen beheren (universiteiten, ziekenhuizen, …) verstaan. Natuurlijk horen de beheerders van het openbaar domein hier ook bij.

“Esri BeLux heeft ons heel goed ondersteund om ons klaar te stomen voor de KLIP DF. Zij hebben duidelijk alle nodige kennis en spelen optimaal in op de wensen van de gemeente. In 1 week tijd werden de IMKL’s operationeel gemaakt. De gemeente Wetteren kan nu met minimale inspanning aan haar KLIP verplichting voldoen.”

Filip Arents, Gemeente Wetteren

KLIP extensie module planaanvraag en IMKL-creator

De KLIP-extensie voor ArcGIS for Desktop van Esri BeLux laat de kabel- en leidingbeheerder (KLB) toe om de planaanvragen te behandelen en te verwerken op een eenvoudige manier.

De KLB (gebruiker) kan gemakkelijk via ArcMap verbinding maken met de KLIP-portaal van AGIV.

De tool gaat automatisch de nieuwe planaanvragen opvragen en downloaden (via synchronisatie). Er wordt eveneens automatisch een check gedaan naar eventuele anomalieën tussen de gegevens in ArcMAp en het KLIP-portaal voor de bevestigde en afgewerkte planaanvragen door de KLB.

De tool maakt het mogelijk de ontvangst van de nieuwe planaanvragen te gemakkelijk bevestigen bij het KLIP-portaal (1 per 1 of allemaal tegelijkertijd)

Na bevestiging worden de planaanvragen automatisch door de tool geospatiaal geanalyseerd om te bepalen of er zich leidingen, installaties van de KLB bevinden in de door de planaanvrager aangeduide zone.

De KLB kan nu opteren voor een automatisch verwerking van de planaanvragen door de Esri BeLux-extensie. Of de KLB kan er voor opteren om manueel een extra beoordeling van de planaanvragen te doen (wordt hieronder uitgelegd).

De KLB kan:

  • Polygonen bekijken en beoordelen: De polygonen van de planaanvragen bekijken samen met zijn leidingen, installaties (met de verschillende kaarten of beelden als achtergrond.)
  • Bevestigen dat de KLB geen leidingen in de door de planaanvrager aangeduide zone heeft
  • Editeren van de polygoon: De KLB kan de polygoon indien gewenst vergroten (via edit) (De KLB kan hiervoor opteren omdat de KLB meer informatie in de uiteindelijke IMKL wil meegeven aan de planaanvrager of om uiteindelijk toch een IMKL te maken met leidingen die zich in de nabijheid van de door de planaanvrager aangeduide polygoon bevinden)
  • Automatisch IMKL laten genereren: Een IMKL laten creëren van de polygoon of eventueel de aangepaste, vergrote polygoon
  • Algemene documenten mee sturen: de Esri-tool laat toe om officiële documenten (indien gewenst door de KLB) semi-automatisch mee up te loaden/te versturen naar het KLIP-platform.

De Esri BeLux-extensie zorgt automatisch voor het uploaden of doorsturen van de IMKL of Not-involved boodschap naar het KLIP-platform.

De Esri BeLux-extensie bewaart de door de KLB afgewerkte planaanvragen, maar die nog openstaan bij het KLIP-platform, in een tabblad (eenvoudig consulteerbaar door de KLB). Als de planaanvragen gesloten worden bij het KLIP-platform verdwijnen ze automatisch uit deze lijst.

De Esri BeLux-extensie checkt automatisch voor de KLB of de communicatie tussen het programma (Arc-GIS desktop) en het KLIP-portaal goed verlopen is. De tool geeft melding van eventuele anomalieën of foutmeldingen.

Via log-reporten en meldingen kan de KLB op elk moment zien hoeveel planaanvragen er zich per zone bevinden wat de evolutie van de planaanvragen is.

IMKL-conversie

Esri BeLux zet voor uw databank om naar een IMKL-conforme geodatabank. Dit maakt het gebruik van de KLIP-extensie en of de IMKL-creator mogelijk.

Vectorisatie

Esri BeLux faciliteert de omzetting van al uw plannen naar een digitaal formaat.

IMKL-Creator

Volledig beheer tussen KLB en het KLIP-portaal door Esri Belux

Esri BeLux zorgt voor het volledige beheer van de zones van de Kabel en leidingbeheerder voor het KLIP-portaal. Esri BeLux bevestigt de planaanvragen en levert de nodige IMKL (xml-file) aan via het KLIP-portaal. Met deze formule is de Kabel- en leidingbeheerder gespaard van alle administratieve en andere taken in verband met het KLIP-portaal. De volledige service wordt verzorgd door Esri BeLux.

Eénmalige aanmaak IMKL

Sommige kabel- en leidingbeheerders hebben slechts een beperkt aantal kabels en leidingen. Voor deze kabel- en leidingbeheerders heeft Esri BeLux een formule waarbij de data van een netwerk wordt opgezet en beschikbaar wordt gesteld. Er wordt een IMKL opgemaakt die door de kabel- en leidingbeheerder opgeladen kan worden als er planaanvragen zijn. Deze formule is zeker interessant voor kabel- en leidingbeheerders met slechts een beperkt aantal kabels en leidingen.

Getuigenis van een kleine KLB : De oplossing voor de gemeente Wetteren

De gemeente Wetteren heeft een aantal kabels in eigen beheer op haar grondgebied. Dit maakt dat de gemeente Wetteren een kabel- en leidingbeheerder (KLB) is. Hierdoor moet ze voldoen aan het KLIP-decreet en moet ze tegen 1 januari 2016 klaar zijn om eventuele planaanvragen te bevestigen en te beantwoorden met een IMKL-xml file indien nodig.

Aangezien de gemeente Wetteren slechts een heel beperkt aantal leidingen heeft zocht ze een snelle en gemakkelijke oplossing om de planaanvragen te beantwoorden. Esri BeLux heeft een eenvoudige webinterface gemaakt voor de gemeente Wetteren zodat ze de vereiste attributen aanvullen aan de shapefiles. Daarna heeft Esri BeLux heeft voor de kabels een IMKL gemaakt en de nodige zip-bestanden overgemaakt aan de gemeente Wetteren. Ze kan deze op een correcte manier doorsturen aan het KLIP-portaal als er een planaanvraag voor deze zone gebeurd.

Op een eenvoudige manier hebben Esri BeLux en de gemeente Wetteren samengewerkt om de gemeente Wetteren als KLB klaar te stomen conform het KLIP-decreet.

Volgens Filip Arents:

”Esri BeLux heeft ons heel goed ondersteund om ons klaar te stomen voor de KLIP DF. Zij hebben duidelijk alle nodige kennis en spelen optimaal in op de wensen van de gemeente. In 1 week tijd werden de IMKL’s operationeel gemaakt. De gemeente Wetteren kan nu met minimale inspanning aan haar KLIP verplichting voldoen.”

KLIP Workflow Management Software

Esri BeLux heeft tevens een volledige workflow management suite voor KLIP. Deze suite laat toe om het interne beheer van de planaanvragen (zoals toebedelen van de taken, opvolgen aanvragen en interne documenten, e-mailing van statussen, validatie proces,….) uit te voeren. Hierbij wordt tevens de cartografische informatie gebruikt.

Andere

De Kabel- en leidingbeheerder kan steeds een op maat gemaakte extensie,… aanvragen.

Wat zijn de voordelen van een webinar?

U verlies geen tijd, u volgt immers de webinar van achter u computer.

Geen reiskosten en verblijfkosten.

Deelname is gratis, je hebt enkel een computer en een internet connectie nodig.