Ontdek de Nature 2000 sites

Natura 2000 is het EU-brede netwerk van beschermde gebieden, opgezet volgens de EU-Vogel- en Habitatrichtlijn. Het netwerk omvat bijna 28 000 afzonderlijke locaties en beslaat meer dan 18% van het land- en zoetwaterareaal van de EU in de 28 lidstaten.

Wetlands behoren tot de belangrijkste ecosystemen om de biodiversiteit instand te houden en bieden fok-, rust- en overwinteringshabitats voor een veelvoud aan soorten.

Helaas staan de wetlands onder druk, waaronder door wateronttrekking en andere hydrologische veranderingen, veranderingen in landgebruik, vervuiling, invasieve uitheemse soorten en klimaatverandering.

Deze verhalenkaart toont en bewaakt op een zeer nauwkeurige manier hoe Natura 2000-wetlands hun rol blijven spelen als hotspots met betrekking tot biodiversiteit en prioritaire natuurgebieden

Als resultaat van deze gegevensverkenning worden verschillende hotspots van mogelijke verslechtering van het wetland geïdentificeerd. Hierna presenteert deze storymap drie voorbeelden van Natura 2000-sites.

Deel dit bericht!

Wat zijn de voordelen van een webinar?

U verlies geen tijd, u volgt immers de webinar van achter u computer.

Geen reiskosten en verblijfkosten.

Deelname is gratis, je hebt enkel een computer en een internet connectie nodig.