Overzicht van BPA’s en RUP’s

De plannenviewer voor de visualisatie van ruimtelijke plannen in Vlaanderen biedt u een overzicht van alle bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op het grondgebied van Vlaanderen.

De informatie is gebaseerd op MercatorNet-gegevens.

Deze webapplicatie heeft tot doel alle GIS-gebruikers en gegevensbeheerders van Vlaamse gemeenten toegang te geven tot ruimtelijke plannen zoals RUP’s en BPA’s op verschillende niveaus zoals gewest, provincie en gemeente. De gegevens omvatten ruimtelijke ordeningsbesluiten op verschillende niveaus in drie vectorformaten punten, lijnen en polygonen, allemaal in WFS-formaat.

Houd er rekening mee dat het laden van de app enkele seconden kan duren vanwege de hoeveelheid gegevens. Als niet alle lagen onmiddellijk worden geladen, vernieuwt u de pagina.

Wil je wat meer informatie over dit initiatief. Ontdek dit in de StoryMap gemaakt over de Plannenviewer Vlaanderen Webapplicatie.

3 ways to contact the Esri BeLux Support Team


Email us at the following adress