Ontdek de mogelijkheden

Sinds de nieuwe ArcGIS Online release (9.1) is het groeperen van lagen in ArcGIS Online beschikbaar. Dit wordt mogelijk gemaakt met de nieuwe Map Viewer (voorheen Map Viewer beta) en is een handige functionaliteit waar ArcGIS gebruikers al een tijdje naar vroegen. Deze optie is echter niet beschikbaar in Map Viewer classic.

De mogelijkheid om lagen te groeperen is iets wat  zowel mogelijk is met ArcGIS Pro als met ArcGIS Desktop. Groepslagen helpen bij het organiseren van verwante lagen in een kaart en kunnen worden gebruikt om geavanceerde tekenvolgordeopties te definiëren.

Hoe groepeert u lagen in ArcGIS Online?

Om lagen te groeperen in ArcGIS Online, gaat u naar het tabblad Map en opent u de Map Viewer.

Map tab

In dit voorbeeld gebruiken we een Rivieren- en een Merenlaag en we groeperen deze samen in één gegroepeerde laag die we Oppervlaktewateren noemen.

Rivers and Lakes layer

ArcGIS Instant Apps zal ook uw lagen gegroepeerd tonen. Maar niet uw Web AppBuilder apps.

Dit is slechts één van de nieuwe functionaliteiten die beschikbaar zijn in de nieuwe Map Viewer.

Group layers

Hoe kan u lagen groeperen in ArcGIS Enterprise Portal?

Op dit moment (april 2021) ondersteunt ArcGIS Enterprise Portal geen gegroepeerde lagen. U kan alleen gegroepeerde lagen krijgen als u ze deelt als een web service en vervolgens deze service toevoegt aan uw web map. Deze functionaliteit zal echter worden toegevoegd aan toekomstige releases van ArcGIS Enterprise.

Web App Builder - layers

Gerelateerde informatie

3 ways to contact the Esri BeLux Support Team


Email us at the following adress