Ontdek het project

Estuaria in het Noordzeegebied zijn dynamische omgevingen die onderhevig zijn aan aanhoudende en toenemende druk, zoals gewijzigde getijdengebieden, toegenomen overstromingen en hogere sedimentatiesnelheden, die gevolgen hebben voor het functioneren en de diensten van estuaria. De uitvoering van beheersmaatregelen om deze druk aan te pakken vereist grote investeringen, lange planningsperiodes en de inzet van belanghebbenden. Bovendien is de ontwikkeling van maatregelen een uitdaging voor estuariumbeheerders vanwege de vraag naar innovatieve, kostenefficiënte benaderingen die ook meerdere voordelen opleveren.

 

Objectieven

Het project is gericht op de doelstelling van het programma “Ontwikkeling van nieuwe methoden voor duurzaam beheer op lange termijn van ecosystemen in de Noordzee”. De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van het ontwerpen, testen en uitvoeren van beheersmaatregelen voor estuaria door gebruik te maken van transnationale kennis en de belanghebbenden te integreren. Internationale samenwerking zal leiden tot effectievere maatregelen die kosteneffectief meerdere voordelen opleveren, dankzij het delen van kennis en inzichten over technische en bestuurlijke kwesties. Integratie van belanghebbenden zal leiden tot een grotere acceptatie van maatregelen en een efficiëntere uitvoering, en daarmee tot een duurzaam effect.

IMMERSE zal zich richten op het creëren van tastbare resultaten die een reëel effect hebben tijdens de looptijd van het project, en op het creëren van een nalatenschap die verder reikt dan de levensduur van het project en de estuaria. Door kennis, organisaties en mensen uit de praktijk met elkaar te verbinden, creëert IMMERSE een forum voor de transnationale uitwisseling van kennis en vaardigheden over de aanpak van cumulatieve en gecombineerde druk en effectieve methoden voor de integratie van belanghebbenden. Het project zal ook fungeren als een incubator om nieuwe innovatieve oplossingen te genereren die verder gaan dan de aanvaarde technische benaderingen. Daarom zal IMMERSE fungeren als een versneller voor de ontwikkeling van nieuwe methoden door de kennis tussen partners en estuariene actoren uit de hele regio te vergroten, wat zal leiden tot duurzamere estuaria in het hele Noordzeegebied.

NorthSea

Achtergrond van het project

Estuaries

Estuaria in het Noordzeegebied zijn dynamische omgevingen die onderhevig zijn aan aanhoudende en toenemende druk, zoals gewijzigde getijdengebieden, toegenomen overstromingen en hogere sedimentatiesnelheden, die gevolgen hebben voor het functioneren en de diensten van estuaria. De uitvoering van beheersmaatregelen om deze druk aan te pakken vereist grote investeringen, lange planningsperiodes en de inzet van de belanghebbenden. Bovendien is de ontwikkeling van maatregelen een uitdaging voor estuariumbeheerders vanwege de vraag naar innovatieve, kostenefficiënte benaderingen die ook meerdere voordelen opleveren.

Het IMMERSE-project zal de uitdagingen voor de estuaria van de Noordzee aanpakken door het bevorderen van beheersmaatregelen via:

– Verkenning van ideeën en oplossingen;

– haalbaarheidsstudies en tests;

– planning voor implementatie.

Meer informatie is te vinden op de website van het project: KLIK DE LINK

Gebruik van StoryMaps

ArcGIS StoryMaps helpt u opmerkelijke verhalen te vertellen met aangepaste kaarten die informeren en inspireren.

Een verhaal kan verandering teweegbrengen, de opinie beïnvloeden en bewustzijn creëren – en kaarten zijn een integraal onderdeel van storytelling. ArcGIS StoryMaps kan uw verhaal een sterker plaatsgevoel geven, ruimtelijke relaties illustreren en uw ideeën visueel aantrekkelijk en geloofwaardig maken.

Gebruik onze eenvoudige kaartenmaker om kaarten op maat te maken die uw digitale verhalen versterken. Of voeg tekst, foto’s en video’s toe aan uw bestaande ArcGIS-webkaarten en -webscènes om een interactief verhaal te creëren dat u eenvoudig kunt publiceren en delen.

Geïnteresseerd? U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. Stuur een mail naar info@esribelux.com