FAQ en praktische tips over HTTPS Only

FAQ en praktische tips over HTTPS Only2020-04-20T11:08:41+02:00

Belangrijke update

Esri is van plan om “HTTPS Only” af te dwingen voor ArcGIS Online en later HSTS. Deze belangrijke beveiligingsupdate heeft waarschijnlijk invloed op sommige ArcGIS-software en specifieke oplossingen. Klanten van Esri moeten nu actie ondernemen om klaar te zijn voor deze verandering op 8 december 2020.

Deze verschuiving van de oorspronkelijke datum van 15 september 2020 is om ervoor te zorgen dat al onze klanten een periode van zes maanden hebben voor voorbereiding en aanpassingen voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

Het ArcGIS-platform gebruikt het HTTPS-protocol als een belangrijk onderdeel van de beveiliging voor web- en service-API-verbindingen. Dit omvat verbindingen tussen onze software, zoals ArcGIS Desktop en ArcGIS Enterprise, met ArcGIS Online.

“HTTPS Only” is sinds september 2018 een standaard configuratie-instelling in ArcGIS Online, dus alle nieuwe abonnementen sinds deze tijd hebben niet de mogelijkheid om HTTPS uit te schakelen. Voor ArcGIS Enterprise sinds versie 10.4, terwijl HTTPS ENABLED de standaard was, is HTTPS ALLEEN de standaard sinds versie 10.7. Met ArcGIS Enterprise hebben gebruikers de mogelijkheid om deze mogelijkheid desgewenst uit te schakelen.

Hieronder vind je de belangrijkste vragen en antwoorden

Wat is HTTPS Only ?2020-04-21T09:04:57+02:00

Esri gaat de veiligheid van haar ArcGIS Platform verhogen en enkel HTTPS of ‘HTTPS only’ en later HSTS afdwingen. Dit is een belangrijke security update die invloed kan hebben op verschillende ArcGIS componenten. Meer info kan je vinden in het volgende supportdocument: https://support.esri.com/en/https_only

Wie is geïmpacteerd door HTTPS Only ?2020-04-20T10:33:28+02:00

De verandering is van toepassing voor onze klanten die gebruik maken van ArcGIS Online en ArcGIS Enterprise. Vooral klanten met ArcGIS Enterprise 10.3 vragen we extra aandachtig te zijn én de nodige controles te doen.

Vanaf 10.4 is Https Only de default, maar dat kan aangepast worden door de Administrator. Ook hier vragen we aandachtig te zijn en de nodige controles uit te voeren.

Meer info kan je vinden in het volgende supportdocument: https://support.esri.com/en/https_only

Waar controleren of je al HTTPS Only bent ?2020-04-20T10:31:12+02:00

In ArcGIS Online > Settings nakijken of ‘HTTPS Only’ is geactiveerd. In uw organisatie alle items nakijken op ‘HTTPS Only’ en de nodige veranderingen aanbrengen. Er worden extra tools ter beschikking gesteld ter ondersteuning. Meer info kan je vinden in het volgende supportdocument: https://support.esri.com/en/https_only

Vanaf wanneer HTTPS Only?2020-04-20T10:28:08+02:00

Vanaf 8 December 2020. Esri Belux raadt aan om tijdig de nodige controles uit te voeren. Meer info kan je vinden in het volgende supportdocument: https://support.esri.com/en/https_only

Go to Top