Klik vanuit een open project op het tabblad Project op het lint. Of klik op de startpagina van ArcGIS Pro op Instellingen in de linkerbenedenhoek. Klik in de lijst aan de linkerkant op Licenties. De licentiepagina toont uw licentietype, licentieniveau en uitbreidingen.