• ArcGIS voor Server is een webgebaseerd geografisch informatiesysteem waarmee u uw gegevens kunt delen met anderen die toegang hebben tot de GIS-server. Het werken met een GIS-server heeft verschillende voordelen:

    Al uw gegevens kunnen centraal worden beheerd
    Meerdere gebruikers hebben toegang tot dezelfde gegevens
    De gebruikers hebben toegang tot de meest recente en correcte gegevens
    Bewerking door meerdere gebruikers.