Ja, ArcGIS Pro wordt ondersteund in virtuele omgevingen. Zie ArcGIS Pro uitvoeren in een gevirtualiseerde omgeving voor meer informatie.