Vrijdag 1 Maart 2019 – Leuven

Op 26 mei 2019 staan Vlaamse, Europese en Federale verkiezingen voor de deur. Tijd om na te denken waar de toekomstige regeringen moeten op inzetten met betrekking tot het geo-beleid. Wat was goed in de vorige legislatuur, waar kan het beter, waar dienen nog grote stappen te worden gezet, …

Verschillende administraties en belangenorganisaties hebben reeds hun wensen overgemaakt aan de verschillende politieke partijen. Met FLAGIS willen we hier op verder gaan. Tijdens BeGeo organiseren we een debat met de verschillende politieke partijen. Enerzijds vragen we de verschillende partijen naar hun programma, anderzijds willen we ingaan op de noden van de sector.

Om het debat goed voor te bereiden rekenen we op jullie. Op vrijdag 1 maart organiseert FLAGIS een workshop om input vanuit de hele geosector te verzamelen. De vraag ‘Waar dient de komende bestuursploeg (Vlaams/Federaal/Europees) op in te zetten om een betere werking rond Geo-Informatie (Inwinnen/Beheer/Hergebruik/Analyse/Onderzoek/Co-creatie/…) te voorzien?’ staat centraal. Wat moet zeker behouden blijven? Waar dient extra op ingezet te worden? Wat is eventueel compleet verkeerd (moet volledig anders of zelfs niet)? …

De workshop bestaat uit twee delen. In de voormiddag laten we verschillende organisaties (administraties, bedrijven, instellingen, onderwijs en onderzoek) aan het woord over wat zij als belangrijke punten ervaren. In de namiddag gaan we via de GPS brainstorm methode op zoek naar wat leeft en wat vanuit de gehele geosector de belangrijkste noden zijn.

De input wordt gebruikt om op BeGeo vragen te stellen aan de verschillende politieke partijen. Wat vinden zij belangrijk? Waar willen ze op inzetten? Hoe wensen ze tegemoet te komen aan de vragen die leven? …

Programma

9:30 – Onthaal

10:00 – Inleiding

10:20 – Verschillende organisaties brengen hun visie (6 sprekers)

11:20 – Pauze

11:40 – Verschillende organisaties brengen hun visie (6 sprekers)

12:40 – Middagpauze

13:40 – Inleiding Brainstormronde

14:00 – Brainstorm via de GPS methode

15:30 – Einde Brainstorm

16:00 – Consolidatie

16:30 – Netwerkdrink

17:30 – Einde

Prijs: Gratis mits registratie

Tijdstip: Donderdag 1 maart 2019 van 9u30 tot 17u30

Locatie: Parkstraat 45. 3000 Leuven, nabij Alma II, – Raadzaal van de Faculteit Sociale Wetenschappen van KU Leuven

Meer informatie om u in te schrijven: Contacteer het secretariaat FLAGIS info@flagis.be

Deel dit bericht!

Wat zijn de voordelen van een webinar?

U verlies geen tijd, u volgt immers de webinar van achter u computer.

Geen reiskosten en verblijfkosten.

Deelname is gratis, je hebt enkel een computer en een internet connectie nodig.