EEN GEBRUIKSVRIENDELIJK PLATFORM VOOR GEMEENSCHAPPELIJK BOSGEBRUIK

ChasseOnWeb.be is een webpagina met een interactieve kaart die per datum de jachtgebieden toont die het recht hebben om openbare wegen in het bos af te sluiten om veiligheidsredenen. Deze pagina is bedoeld voor alle bosgebruikers om hun samenwerking op een vriendelijke manier te bevorderen. Dankzij de gebruiksvriendelijke Esri-producten heeft de Waalse Overheidsdienst voor Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu (SPWARNE) slechts enkele dagen nodig gehad om dit te ontwikkelen.

ChasseOnWeb

Het basisteam

Het basisteam dat verantwoordelijk was voor het project bij SPW bestond uit een klein aantal mensen: Boris Delfosse, verantwoordelijk voor cartografie bij het Departement Natuur en Bossen, Marie Wénin, geograaf en geomaticus bij de SIG-cel van SPWARNE die het werk coördineerde, twee specialisten op het gebied van de jacht en jachtadviezen, en Benoît Thirionet, verantwoordelijk voor databases en statistieken bij DNF. Rondom deze ‘kern’ hebben in totaal ongeveer twintig betrokkenen op enig moment een rol gespeeld bij dit initiatief.

ChasseOnWeb - equipe

Een voorafgaande modernisering voor gegevensverzameling

ChasseOnWeb - details

Hoewel het project in 2020 werd gelanceerd, moeten we meteen vermelden dat de ontwikkeling van het chasseonweb.be-platform zelf minder dan een week in beslag nam. Het verzamelen en centraliseren van correcte en nauwkeurige gegevens, zowel geografisch (grenzen van jachtgebieden) als alfanumeriek (sluitingsdata), vereiste echter aanzienlijk werk op het gebied van modernisering binnen de administratie. Dit omvatte onder andere het creëren van elektronische formulieren voor het aanvragen van sluitingen van jachtgebieden, evenals het opzetten van een gebruiksvriendelijk internetplatform waarmee jachtraden zelf de gegevens van de jachtgebieden konden corrigeren (= crowdsourcing). Dit werk nam ongeveer 3 jaar in beslag.

De Esri-producten: een grote gebruiksvriendelijkheid

Marie Wénin is goed bekend met de Esri-producten, enerzijds omdat ze ze regelmatig gebruikt – de Waalse regio heeft al enkele jaren een raamovereenkomst met Esri – en anderzijds omdat ze belast is met het opleiden van medewerkers binnen de SPW in het gebruik ervan. “Wat ik vooral waardeer, is de gebruiksvriendelijkheid van deze oplossingen,” legt ze uit. “Eenmaal zeker van het hebben van de juiste gegevens – nauwkeurige en bijgewerkte grenzen van jachtgebieden en de database met sluitingsaanvragen die automatisch wordt gevoed door de formulieren – konden we de dynamische koppeling maken tussen deze twee gegevensbronnen binnen ArcGIS Pro, de desktop-tool van Esri.”

Vervolgens kan de verantwoordelijke voor het project voor openbaar gebruik tools online van Esri gebruiken die beschikbaar zijn op Argis Online of Portal for ArcGIS, waarmee informatie op een of meerdere webpagina’s kan worden gehost. “In het geval van ChasseOnWeb hebben we het online portaal gebruikt,” verduidelijkt Marie Wénin, die eraan toevoegt: “We hebben er bewust voor gekozen om een webpagina te maken in plaats van een downloadbare app, omdat we de drempels voor het gebruik van het platform zoveel mogelijk wilden beperken. We hebben zelfs het domein chasseonweb.be gekocht om te voorkomen dat gebruikers een te complexe URL moeten invoeren. Door eenvoudigweg chasseonweb.be in te voeren, wordt de burger dus doorverwezen naar het SPW/Esri-portaal waar hij de meest recente, perfect bijgewerkte informatie vindt. En dit ongeacht het apparaat waarop hij zijn zoekopdracht uitvoert, of het nu een computer of smartphone is, omdat de pagina responsief is en zich dus automatisch aanpast aan de schermgrootte.

ChasseOnWeb - app

Een succesvol eerste seizoen

ChasseOnWeb - articles

Gelanceerd op 20 september 2023, bij de opening van het jachtseizoen deze herfst, wordt het platform zowel door gebruikers als media toegejuicht. Onder de persartikelen en tv-reportages zien we bijvoorbeeld die van TV Lux, die duidelijk de voordelen van ChasseOnWeb uitlegt voor het gemoedelijke gebruik van het bos door jagers, wandelaars en professionals in de bossector.

Met 158.000 views tot nu toe en een gemiddelde van 1.500 views per dag is het project een groot succes. “De statistieken tonen een zeer consistente gebruikersactiviteit op het platform,” verheugt Marie Wénin zich. “Deze consistentie en herhaling van raadplegingen bewijzen dat de burger vertrouwen heeft in de verstrekte gegevens, er belang bij heeft en dat het systeem goed werkt.” Aan de andere kant is de URL van de webservice die door ChasseOnWeb wordt gebruikt ook compatibel en wordt deze gebruikt door sites zoals ‘Partageons la forêt’ en zou deze kunnen worden gebruikt door elke app – bijvoorbeeld Strava – die de informatie wil hebben dat het platform biedt: “Deze URL voegt als het ware ‘een laag’ van relevante informatie toe voor gebruikers van de betreffende app,” legt de geomaticus uit.

Ondersteunende oplossingen voor tal van belanghebbenden

Terwijl ze spreekt over deze overlapping van informatielagen, benadrukt Marie Wénin het belang van de capaciteit die de Esri-oplossingen bieden: “Het kruisen van gegevens maakt het mogelijk hun ruimtelijke relatie vast te stellen, hun positionering ten opzichte van elkaar te zien en de nodige conclusies te trekken.” Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de locatielaag van containerparken, waarmee men kan zien waar ze zich bevinden in Wallonië, hun onderlinge nabijheid, en door deze informatie te overlappen met gegevens over de bevolkingsdichtheid per gemeente, kan worden bepaald of er voldoende parken zijn zodat alle inwoners er één in de buurt hebben.